Email:
 edin.pjanic@untz.ba
Telefon: +387 35 259 623
Kancelarija: FE 207
Adresa:
  Franjevačka 2
  75000, Tuzla
  Bosna i Hercegovina

Docent na naučnoj oblasti Računarstvo i informatika Fakulteta elektrotehnike, Univerziteta u Tuzli.

Istraživački interes u oblastima: razvoj telekom i web aplikacija baziranih na dinamičkim programskim jezicima, programski jezici, specijalizirani programski jezici, analiza i dizajn računarskih algoritama.